Referencer

Referencer

ERAs typiske rekvirenter udgør et bredt spektrum af aktører inden for uddannelse, forskning og det arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske område.

 • ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber
 • Dansk Automationsselskab
 • Nationalt dialogforum for robot- og automationsteknologi
 • Undervisningsministeriet
 • Søfartsstyrelsen
 • Fyns Maritime Klynge
 • LORC, Lindoe Offshore Renewables Center
 • Fotograffagets Uddannelsesfond
 • Udviklingsfonden for håndværkere og teknikere
 • Region Nordjylland
 • Skanderborg Kommune
 • Psykiatrikontoret i Viborg Amt
 • Danmarks Evalueringsinstitut
 • Dansk Industri
 • Dansk Metal
 • 3F – Fagligt Fælles Forbund
 • Teknisk Landsforbund
 • Lederne
 • IDA – Ingeniørforbundet i Danmark
 • Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF)
 • Aalborg Universitet
 • UCN University College Nordjylland
 • VIA University College
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • DEL Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse
 • Medieskolerne i Viborg
 • Erhvervsakademi MidtVest
 • Københavns Erhvervsakademi
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • CVU Øresund
 • Erhvervsakademi Roskilde
 • CEU Kolding ”Dyr og Jordbrug”
 • Dalum Uddannelsescenter
 • AMU-Århus
 • AMU-Vejle
 • Holstebro Tekniske Skole
 • Århus Tekniske Skole
 • Forsvarskommandoen/Værnsfælles Kommando
 • Forsvarsakademiet
 • Hærens Operative Kommando
 • Søværnets Operative Kommando
 • Forsvarets Brancheudvalg
 • Forsvarets Center for Digital Forvaltning og Uddannelse
 • Hjemmeværnsskolen
 • Industriens Uddannelser
 • Industriens Fællesudvalg
 • Metalindustriens uddannelsesudvalg
 • Det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser
 • Det faglige udvalg for Teknisk Designeruddannelsen
 • Skoleudvalget for uddannelsen til procesteknolog
 • Skoleudvalget for uddannelsen til produktionsteknolog
 • Skoleudvalget for uddannelsen til IT- og elektronikteknolog
 • Skoleudvalget for uddannelsen til bygningskonstruktøruddannelsen
 • BAI – Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
 • FUHA – det Faglige Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse.
 • HAKL – Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
 • SCKK, Statens Center for Kvalitets- og Kompetenceudvikling
 • (Kompetencesekretariatet)
 • Det faglige udvalg for Beklædning
 • Det faglige udvalg for Digital Media
 • Billedmediernes faglige udvalg
 • Det faglige udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen
 • Dansk Industri
 • Dansk Metal
 • 3F – Fagligt Fælles Forbund
 • Teknisk Landsforbund
 • Lederne
 • IDA – Ingeniørforbundet i Danmark
 • Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF)