Uddannelsesudvikling

I forlængelse af mine analyser eller som en særskilt opgave er jeg er ofte involveret i uddannelsesudvikling. Mine ydelser strækker sig fra projektledelse til deltagelse i selve beskrivelsesarbejdet typisk i samarbejde med en ekspertgruppe af lærere og specialister fra erhvervslivet.

Inden for AMU-området har jeg skrevet mere end 40 fælles kompetencebeskrivelser, som danner rammen for udvikling og udbud af AMUkurser inden for et givet jobområde. Udvikling af nye AMU-kurser har nærmest været en konstant aktivitet igennem årene, hvor jeg har deltaget i beskrivelse af flere hundrede AMU-mål (kurser).

Inden for erhvervsuddannelsesområdet har jeg deltaget i udvikling af nye og revision af eksisterende erhvervsuddannelser. Her har det typisk handlet om beskrivelse af uddannelsesmål og udvikling af en ny uddannelsesordning for den pågældende uddannelse. Lærerseminarer på erhvervsskolerne i forlængelse af et udviklingsarbejde har jeg også deltaget i fx i form af oplæg, workshops m.m. Inden for de videregående uddannelser har jeg deltaget i udvikling af nye semesterplaner og studieordninger for både nye og eksisterende akademiuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. I tilknytning til disse aktiviteter eller særskilt har jeg udviklet og gennemført kurser for lærere og ledere i didatik, videnskabsteori og metode samt teknologifilosofi. Derudover har jeg deltaget i udviklingsarbejder, der dækker flere videregående uddannelser fx i forbindelse med Industri 4.0, robotteknologi m.m.

Mine ydelser er her båret af en solid baggrund inden for pædagogik og didaktik samt 40 års erfaring med uddannelsesudvikling og beskrivelse af uddannelser. Se mere under ”opgaver” her på hjemmesiden.