Hvem er jeg?

De ydelser, jeg leverer til mine kunder, er tæt forbundet til min egen baggrund og interesser. I den forstand er ERA både mit personlige projekt og mit erhverv.

Fritid og arbejde flyder for det meste sammen og opleves som et godt og begivenhedsrigt liv. Jeg er oprindeligt uddannet radiomekaniker og tog efterfølgende en kortere videregående uddannelse som elektroniktekniker. I forbindelse med mit afgangsprojekt udviklede jeg et digitalt styret nervestimuleringsudstyr og blev derigennem ansat som forskningstekniker på Århus Kommunehospital. Efter et par gode år på Kommunehospitalet blev jeg ansat som lærer, og i en kortere periode som leder, inden for elektronik- og svagstrømsområdet på Århus Tekniske Skole. Her var jeg i 20 år og læste ved siden af mit arbejde i perioder filosofi på Aarhus Universitet og pædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet. Dette var baggrunden for, at jeg i 1998 blev ansat som adjunkt i Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser (DEL), hvor jeg underviste erhvervsskolelærere i pædagogik og didaktik. Da jeg efter ca. 1 år skulle i gang med et lektorgodkendelsesforløb, valgte jeg i stedet at omsætte mine kompetencer på en helt anden måde. Dette blev starten på ERA i november 1999.

I de 20 år, min virksomhed har eksisteret, har udviklingen af ERA og min egen udvikling været to sider af samme sag. Når man er analytiker, uddannelsesudvikler og rådgiver i forhold til andres kompetenceudvikling, skal man huske at tage sin egen medicin. Min kompetenceudvikling har for en væsentlig del været drevet af de læreprocesser, som de mange analyseopgaver har bragt mig i. Analyser og rådgivning inden for mere en 100 uddannelsesområder og analyser i mere end 600 virksomheder har givet mig en både dyb og bred indsigt i arbejdsprocesser, teknologi og mange forskellige læringsformer. Jeg har igennem videnskabelig faglitteratur løbende holdt mig opdateret inden for pædagogik, didaktik, videnskabsteori, filosofi og teknologifilosofi.

I 2013 var jeg i gang med at skrive mit cand. pæd. speciale, da jeg fik at vide, at man på Aalborg Universitet ville igangsætte en kandidatuddannelse i anvendt filosofi med en studieretning inden for teknologifilosofi. Det havde jeg drømt om i mange år og blev derfor immatrikuleret på studiet i 2014, tog alle 9 eksaminer og afsluttede på normeret tid i 2016. Mit kandidatspeciale handlede om civilsamfundet som aktiv og kritisk medspiller i teknologiudviklingen. I dag leverer jeg flere forskellige ydelser inden for det teknologifilosofiske område og kobler også teknologifilosofi til mine analyseopgaver. Inden for det, man kalder civilstand, er jeg gift og har to voksne piger – Karen og Sine. Jeg bor i Mariager, men opholder mig det meste af tiden i mit hus på Jegindø i Limfjorden. Derudover er jeg også af og til langt ude på landet i Småland i mit gamle svenske landhus fra 1850.