Rådgivning, udvikling og analyser

Erhvervspædagogisk Rådgivning

ERA – Erhvervspædagogisk Rådgivning arbejder med analyser,
uddannelsesudvikling og rådgivning inden for et bredt spektrum af
erhvervsrettede uddannelser – fra AMU over erhvervsuddannelser til
videregående uddannelser.
Læs mere arrow_right_alt

Forside

Om ERA

Analyser, uddannelsesudvikling, rådgivning, oplæg og kurser

ERA blev etableret i november 1999 af Svend Jensen. Alle arbejdsopgaver i ERA udføres af Svend Jensen i et tæt samarbejde med kunder og eventuelle samarbejdspartnere.

ERA udfører analyser af jobfunktioner, teknologi og teknologiudvikling, arbejdsprocesser, arbejdsorganisering og kompetencebehov hos forskellige medarbejdergrupper i virksomheder og offentlige institutioner. I forlængelse af analyserne deltager ERA ofte i den efterfølgende uddannelsesudvikling herunder beskrivelse af uddannelsesmål, studieordninger, fælles kompetencebeskrivelser i AMU m.m. Pædagogiske og didaktiske udviklingsopgaver, seminarer, workshops og kurser er også ydelser, som ERA leverer. Teknologifilosofi udgør et særligt vidensområde, og dette afspejler sig typisk i teknologinære analyser, foredrag/oplæg, seminarer og uddannelsesrådgivning.

Analyser

Kompetencer, teknologi m.m.

Uddannelsesudv.

Uddannelsesmål, studieordninger

Teknologifilosofi

Foredrag/oplæg, kurser m.m.

Hvem er jeg?

Faglært, tekniker, lærer, cand.mag