Analyser

Igennem de sidste 20 år har jeg gennemført kvalitative analyser inden for mere end 100 uddannelsesområder. Dette har givet anledning til besøg i over 600 private og offentlige virksomheder fordelt på mange forskellige brancher. Under ”opgaver” her på hjemmesiden kan man se hvilke uddannelsesområder, der er tale om.

Et særkende ved mine analyser er, at jeg går tæt på arbejdsprocesser og teknologier med henblik på at afdække kompetencebehovene ganske specifikt. Min bestræbelse er at opnå analyseresultater, der kan levere konkrete anbefalinger til fx nye uddannelsesmål eller revisioner af eksisterende. I forbindelse med nye uddannelsesområder skal analysearbejdet kunne levere anbefalinger til den nye uddannelses indhold og opbygning, sådan at man i forlængelse af analysearbejdet fx kan skrive en studieordning.

Et andet særkende ved mine analyser er, at jeg kan levere dybtgående analyser af teknologi og teknologiudvikling, som kan fokusere på en række forskellige problemstillinger fx kompetencemæssige, uddannelsesmæssige, etiske, organisatoriske, blot for at nævne et udsnit. I denne forbindelse kan nævnes analyser inden for bl.a. medicoteknologi, automation, robotteknologi, ITsikkerhed, teknisk design og større teknologikoncepter som Industri 4.0 og Build 4.0.

Et andet analyseområde handler overordnet om uddannelseskvalitet. Jeg har været evaluator på en række videregående uddannelser dvs. erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Derudover har jeg udført analyser af lærerkvalifikationer og udstyrsanvendelse på en række tekniske akademiuddannelser samt gennemført analyser med henblik på akkreditering af videregående uddannelser