Opgaver

ERA – Erhvervspædagogisk Rådgivning har løst opgaver (analyser,
uddannelsesudvikling, evaluering, akkreditering m.v.) inden for følgende
uddannelser og uddannelsesområder:

Klassiske håndværksfag

 • Guldsmed
 • Sølvsmed
 • Fatter
 • Gørtler
 • Gravør
 • Metaltrykker
 • Metalsmed
 • Beslagsmed
 • Modelsnedker
 • Former
 • Bådebygger
 • Skibstømrer
 • Sejlmager
 • Beklædningshåndværker

Erhvervsuddannelser inden for produktion

 • Smed (flere specialer)
 • Jern- og metalsliber
 • Skibsbygger
 • Industritekniker (flere specialer)
 • Værktøjsmager
 • Værktøjstekniker
 • Finmekaniker
 • Plastmager
 • Teknisk designer
 • Industrioperatør
 • Elektronikfagtekniker
 • Elektronikudviklingstekniker
 • Automatiktekniker
 • Automatiseringstekniker
 • Elektriker
 • Elektronikoperatør
 • Procesoperatør
 • Kedelpasser
 • Overfladebehandler
 • Forsyningsoperatør
 • Ernæringsassistent
 • Bager
 • Konditor

Erhvervsuddannelser med fokus på teknisk service

 • Køletekniker
 • Radio-tv-fagtekniker
 • Skibsmekaniker
 • Personvognsmekaniker
 • Karosserismed
 • Lastvognsmekaniker
 • Flymekaniker
 • Landbrugsmaskinemekaniker
 • Entreprenørmaskinemekaniker
 • Cykelmekaniker
 • Motorcykelmekaniker
 • Knallertmekaniker
 • Butiksguldsmed
 • Hospitalsteknisk assistent
 • Medicotekniker
 • It-supporter
 • Teleinstallationstekniker
 • Telesystemtekniker
 • Multimedie animator
 • Multimedie integrator
 • Web-integrator
 • Teatertekniker
 • Udstillingstekniker
 • Eventtekniker
 • Fotograf
 • Filmfotograf

Videregående uddannelser

 • Bygningskonstruktør
 • Professionsbachelor i procesteknologi
 • Professionsbachelor i teknisk integration
 • Professionsbachelor i grafisk kommunikation
 • Professionsbachelor i energimanagement
 • Professionsbachelor i IT-sikkerhed
 • Professionsbachelor i automation og robotteknologi
 • Professionsbachelor i e-handel
 • Professionsbachelor i softwareudvikling
 • Akademiuddannelsen i automation og drift
 • Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
 • Skibsingeniør
 • Byggetekniker
 • IT- og elektronikteknolog (IT-teknolog)
 • Produktionsteknolog
 • Procesteknolog
 • Energiteknolog
 • Handelsøkonom
 • Serviceøkonom

Øvrige uddannelsesområder

 • Sergent i Hæren
 • Korporal i Hæren
 • Konstabel i Hæren
 • Tilsynsførende i Arbejdstilsynet
 • Tilsynsførende i Fødevarestyrelsen
 • Skovløbere i Naturstyrelsen
 • Plantekontrollører i Naturerhvervsstyrelsen
 • Fiskerikontrollører i Naturerhvervsstyrelsen

Udvikling af efteruddannelse
Her der tale om efteruddannelse, der ikke er dækket af ovenstående uddannelser

 • Grundlæggende lederuddannelse
 • Handel, kontor og administration
 • Produktion af fødevarer og nydelsesmidler
 • Pladebearbejdende metalindustri
 • Fremstilling af elektronikprodukter
 • Fremstilling af hybride print
 • Fremstilling af beklædning og tekstiler
 • Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr
 • Betjening af industrirobotter for operatører
 • Produktion af køle- og klimaanlæg
 • Arbejdets organisering ved produktion i industrien
 • Montage af lettere industriprodukter
 • Overfladebehandling
 • Fremstilling af produkter i plast
 • Plastsvejsning
 • Robotsvejsning
 • Operatøropgaver i el-forsyning
 • Metrologi i metalindustrien
 • Spåntagende metalindustri
 • Produktion af medicinalprodukter
 • Produktion af non-food produkter
 • Produktion og teknik i procesindustrien

Derudover kurser, seminarer og oplæg for ledere, lærere og konsulenter på erhvervsskoler, erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og organisationer inden for pædagogik, didaktik, videnskabsteori og teknologifilosofi.