Teknologifilosofi

Teknologifilosofien rummer en meget omfattende mængde af temaer og problemstillinger i forhold til teknologi og teknologiudvikling. Det handler fx om relationen mellem menneske og teknologi, og hvordan teknologien udvikler sig og påvirker natur, virksomheder, institutioner og samfundet i det hele taget.

Fokus kan ligge på specifikke teknologier fx automation, fødevareproduktion eller medicoteknologi, men også på særlige træk ved teknologiudviklingen fx i relation til bæredygtighed. Teknologifilosofien kan bidrage med nye vigtige synsvinkler på især tekniske og sundhedsvidenskabelige uddannelser set i lyset af den omfattende digitalisering med kunstig intelligens, virtual reality, big data mv. I forbindelse med mit arbejde i ERA bruger jeg teknologifilosofien på flere områder – både i forhold til foredrag/oplæg, analyser af teknologi og uddannelsesudvikling.

Ydelser

Jeg lægger meget vægt på, at mine ydelser inden for teknologifilosofi skal være
praksisrettede og relevante for mine kunder. Følgende eksempler på allerede
leverede ydelser kan indikere, hvad jeg kan tilbyde:

 • Kursus i teknologifilosofi for ledere i de tekniske videregående
  uddannelser på University College Nordjylland (UCN).
 • Kursus i teknologifilosofi for konsulenter inden for de erhvervsrettede
  uddannelser i Dansk Industri.
 • Kursus i teknologifilosofi for medarbejderne i Industriens Uddannelser.
 • Kursus i teknologifilosofi for phd-studerende på ingeniørstudiet på
  Aalborg Universitet.
 • Kursus i teknologifilosofi for konsulenterne inden for de tekniske
  akademiuddannelser.
 • Oplæg om teknologifilosofiske perspektiver på Industri 4.0 i Dansk
  Automationsselskab.
 • Teknologifilosofisk betonet oplæg i IDA (Ingeniørforeningen) om
  teknologiudvikling belyst ved udviklingen fra klassisk svejsning til
  robotsvejsning.
 • Deltagelse i ATV-projektet ”Uddannelser til fremtidens vidensbaserede
  produktion”. Blev inddraget i projektet bl.a. på grund af den
  teknologifilosofiske baggrund.

Alle ydelser er udviklet specifikt til de pågældende aktiviteter.